الهه جعفری

الهه جعفری جان تا این لحظه 19 سال و 2 ماه و 1 روز سن دارد

احترام

ما باید همیشه به آشنایان ومخصوصا به مامان وبابای خود احترام بگداریم مثلا اگر مامان و بابای ما به ما گفتند   باید کتابخانه ی اتاقت باید آن جا باشد باید قبول کنیم ولی اگر همسایه مان به خانه ی ما آمد وگفت  کتابخانه اتاق باید آن جا باشد شما می توانید هر کاری دلتان می خواهد بکنید
مشاوره، آموزش، طراحی و ساخت فروشگاه اینترنتی